You are here

ไม่มีเงินแต่อยากจะทำบุญ ก็ทำได้มีวิธีไม่ยาก คำแนะนำจากหลวงพ่อจรัญ

การทำบุญนั้นมีวิธีการทำบุญได้หลายวิธีเช่นกันค่ะ แต่บางคนนั้นก็ไม่มีกำลังทรัพย์กำลังเงินที่จะทำบุญและสงสัยว่าทำบุญได้หรือไม่หากถ้าไม่มีเงิน แน่นอนค่ะว่าเราสามารถทำบุญได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงิน โดยหลวงพ่อจรัญนั้นได้พูดเอาไว้ว่าเราสามารถที่จะทำบุญโดยที่ไม่ใช้เงินได้ 100% และหลวงพ่อจรัญนั้นก็ได้ให้ความหมายคำว่าบุญมันได้อย่างชัดมากขึ้น จะเป็นยังไงนั้นก็ตามมาอ่านกันด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

คำว่าบุญ การไปทำบุญตักบาตร ทอดกฐินบ้างทอดผ้าป่าบ้าง เอาอาหารไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ แล้วก็เอาของทั้งหลาย นำจตุปัจจัยไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ เข้าใจอย่างนั้นก็ถูกต้อง แต่แยกแยะการทำบุญได้ซึ่งมีหลายประการและมีหลายประเภท มีทั้งบุญนอกและบุญในที่ถามอาตมาว่าไม่มีเงินไปทำบุญได้ไหม ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนเอาสตางค์ไป เอาปัจจัยไปถวายผ้าป่า ถวายเป็นพัน แต่ได้บุญแค่ 10 บาท แต่คนไม่มีสตางค์ เอากำลังกายเอากำลังใจกำลังจิตเป็นกุศลไปสร้างบุญให้เกิดความสุขและก็เข้าไปในหลัก” ปัตตานุโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา” เอากำลังกายช่วยเขา เอากำลังใจช่วยเขา…ยกตัวอย่างสมัยพุทธกาล ตาสีตาสาไปช่วยงานกฐิน เงินสตางค์เดียวก็ไม่มี เพียงการอนุโมทนาก็ยังไปสวรรค์ได้ หรือไปรับพร ขอเจริญพร พี่น้องทุกคนโปรดทราบไว้บางทีพระให้พร ยถาสัพพี อนุโมทนา บางคน ทำบุญ รับพรไม่เป็น แต่คนหนึ่งไม่ได้มาทำบุญไม่ได้เอาสตางค์มาแต่ยืนตั้งใจรับพร เป็นคาถาของพระพุทธเจ้า ท่านให้เราอยู่เย็นเป็นสุขและก็ให้เราเป็นสุข จิตใจก็รับตั้งใจรับ ก็เกิดความสุข กลับได้รับพรโดยไม่มีสตางค์ นี่ก็เป็นบุญอันหนึ่ง….

ทำบุญนี่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ เช่นยกตัวอย่าง คำว่าบุญ คือ ความสุขไม่จำเป็นเสมอไป ที่จะต้องเอาของมาถวายพระ แต่บ้านเหนือบ้านใต้ ญาติพี่น้องที่เรียกว่าญาติธรรม เป็นญาติกันในบ้านใกล้เรือนเคียงเขามีงานก็ไปช่วย ช่วยด้วยจิตเป็นกุศล เขาทำบุญ ทำบุญบ้าน ทำบุญทอดกฐิน ทำบุญในงานศพ งานบวชนาค เราก็ไปช่วยเขาเอากำลังกายไปช่วย เหนื่อยยาก เหนื่อยกายแล้วก็สบายใจ ก็ได้บุญคือความสุขที่ได้ช่วยเขา ก็เป็นบุญอันหนึ่ง เป็นบุญอันสำคัญ……และบุญอีกอันหนึ่ง สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ต้องใช้สตางค์เลย “สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน” ทั้งกินทั้งทาก็เกิดความสุขความเจริญได้ เกิดทำให้เงินไหลนองทองไหลมา ทำให้ร่ำรวยได้โดยไม่ต้องใช้สตางค์เลยบางคนไม่เข้าใจ เข้าใจว่าต้องมีเงินมากๆแล้วจึงไปทำบุญในวัดวาอารามต่างๆ ถ้าคนไม่มีจะทำอย่างไรได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศีล สอนให้ปฏิบัติศีลสอนให้ปฏิบัติธรรม สอนให้อย่าประมาท อย่างนี้ไม่ต้องใช้สตางค์ก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญได้

KT

ใส่ความเห็น

Top