You are here

เงินทองหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ มีวิธีแก้กรรม ทำให้การเงินดีขึ้น

เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนนั้นทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนบางทีนั้น ก็ได้เป็นหนี้โดยที่ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลย และก็ทำให้เรานั้นเดือดร้อนจากการเป็นหนี้ทำอะไรก็รู้สึกติดขัดไปเสียหมด จะทำอะไรนั้นก็เหมือนมีคนมาตัดหน้ามีคนมาขวาง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะมีวิบากกรรมที่ได้ทำในชาติที่แล้วก็เป็นได้ไม่ว่าอาจจะเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมาก่อน ชาตินี้เราจึงมีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆที่มีการติดขัดไม่ราบรื่นและเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไร้คนช่วยเหลือ แต่วันนี้เราก็จะมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาให้คุณกันค่ะ เป็นวิธีการแก้กรรม โดยมีดังนี้

แก้ไขปัญหาหนี้สิน

ทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้สินในอดีต จงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักล้านให้แลกเหรียญ1บาท5บาท10บาทแล้วมาอธิฐานที่หน้าโบสถ์ ย้ำเลยว่าทำให้บ่อยๆมากๆที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระก่อน แล้วก็อธิฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี หรือจากการประกอบอาชีพ…..จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้…(ชื่อพระประธาน)…ขอให้…(หลวงพ่อในวัด) และพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรม จากนั้นนำเหรียญนั้นหรือปัจจัยใส่ตู้หรือบาตรพระจนหมด เหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกรรม อธิฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิฐานจิตในโบสถ์ ขออานิสงค์การทำบุญในครั้งนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพาน

บทสวดอธิฐานขออโหสิกรรม

กายะกัมมังวะจีกัมมังมะโนกัมมังสัญจิจจะกัมมังอะสัญจิจจะกัมมังขะมันตุเมอะโหสิกัมมังภะวะตุเม

“กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทอญ”

แต่การที่เรานั้นจะแก้กรรมด้วยวิธีนี้อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นราบรื่นขึ้นในเรื่องของการเงิน นอกจากนี้คุณก็จะต้องรู้จักวางแผนการเงินให้ดี เวลาใช้จ่ายเงินนั้นก็ต้องมีสติในการใช้ทุกวินาที ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย นั่นก็จะเป็นวิธีที่ทำให้ชีวิตของตนเองนั้นไม่ติดขัดเรื่องการเงินมีใช้อยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ ชีวิตของเราจะดีด้วยถ้าหากรู้จักจัดการการเงินของตนเองนั้นให้ดีกว่าเดิม

KT

ใส่ความเห็น

Top