You are here

“พระคาถาเงินล้าน” หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สวด 9 จบ วันที่ 9 เดือน 9 ชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้น

ในปัจจุบันพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก มีความเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากยิ่งได้ลาภมาก ตามความศรัทธาของแต่ละคน สวดอย่างน้อยวันล่ะ 9 จบ แต่จะให้ดี อย่างน้อย 30 จบ และทำทานทุกวันสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง ถ้าทำได้ว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้น ก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่ง

ถ้าติดขัดการเงินแบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์เจียนจะตายเสียให้ได้ให้ตั้งใจท่อง พระคาถาวันละ 108 จบ

พระคาถาเงินล้าน ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

(ตั้ง นะโม 3 จบ )

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

( บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

คำแนะนำสำหรับคนที่เคยสวดคาถาเงินล้าน

ประการแรกต้องรู้จักคุณค่าเงิน โดยไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายด้วยแล้ว สวดมนต์พระคาถาเงินล้านทุกวันมีเงื่อนไขว่า ขอเพียงสวดอย่างมีสติและมีสมาธิ สวดเป็นประจำทุกวัน ชีวิตที่ดีขึ้น ดีขึ้น ทันที เริ่มมีเงินใช้คล่องมือ แต่ สวดก่อนนอนทุกคืน หรือเวลาทำบุญเสร็จ มีเงินทองใช้ไม่เคยขาดมือคาถาเงินล้าน ช่วยหลุดพ้นจากความจน มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

KT

ใส่ความเห็น

Top